ANBI 

Stichting Bitter Sweet Dance is statutair gevestigd in Amsterdam, inschreven bij KvK onder nummer 62494546 met RSIN/fiscaal nummer 854839756.

Bitter Sweet Dance stelt zich ten doel van het produceren, presenteren en promoten van eigentijdse dans.

Beleidsplan
Stichting Bitter Sweet Dance (BSD) is de Amsterdamse danskern van choreograaf Liat Waysbort en artistic associate en dramaturg Annette van Zwoll. Met dans en performance trekt BSD haar publiek los van de heersende norm, van stereotypen en clichés. De explosieve, persoonlijke danstaal raakt het zintuigelijk register van de kijker en opent een deur naar een maatschappijbeeld dat confronterend en complex is, maar ook humorvol en herkenbaar. Veel meer dan een esthetische, gaat het om het oproepen van een kinesthetische ervaring. Een inhoudelijke, emotionele, sensorische belevenis die op een persoonlijke manier aan het leven raakt. ‘It grabs you by the senses’.

BSD ontwikkelt dansvoorstellingen, multidisciplinaire kunstprojecten, dansworkshops en publieks-events waarin dans, dialoog en maatschappelijke thema!s samenkomen. We werken hier- voor samen met dansers, andere kunstenaars, ervaringsdeskundigen en sociale en culturele organisaties uit binnen- en buitenland.

In 2019 versterkte Marten Oosthoek het team als zakelijk leider. BSD werkt projectmatig, met een driekoppige kernorganisatie zonder kantoor en een kleine, flexibele schil van freelancers. Deze "nomadische” manier van werken leverde kleine en grotere producties op, zoals het tweeluik Please me Please, de grote zaalvoorstelling Titanic en de dansdocumentaire Gioia. Onze ambitie is om de komende tijd, explicieter dan voorheen, een artistieke praktijk te ontwikkelen die gebaseerd is op persoonlijke verhalen en waarin artistieke uitingen gevoed worden door hedendaagse sociale thema’s.

Onder de noemer Staging the Personal duiken we de komende jaren dieper in onze fascinatie voor individuen die zich (op bepaalde momenten) in hun leven bekneld voelden door de (on)geschreven normen die er heersen over hoe te leven. Via deze verhalen reflecteren we op de hedendaagse samenleving. We werken toe naar een werkwijze die multidisciplinair en activistisch is, relevant is voor uiteenlopende publieken en een waardevol artistiek aanbod biedt voor zowel de Amsterdamse als de (inter)nationale context.

Onder het thema Reality of the Normal werken we in het jaar 2021 aan de voorstelling Gioia Live, waarin de grens tussen waan en werkelijkheid, tussen manie en magie onder de loep genomen. In 2022/2023 duiken we met de programmalijn Big Data, Small Stories in de wereld van codes, digitale media en virtual reality en de impact ervan op ons leven. We willen de voorstelling My Life in Excel, realiseren, waarin een leven wordt vastgelegd in koude data, en realiseren de video expo Deep Fake Reality op basis van persoonlijke verhalen van uiteenlopende vrouwen.  

Bestuur
Beppie Blankers, voorzitter
Anne Marleen de Jong, bestuurder
Marjolein Vogels, bestuurder

Beloningsbeleid
Stichting Bitter Sweet Dance heeft gekozen voor het bestuursmodel. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken en draagt zorg voor de financiële controle van de stichting. BSD voldoet aan de Governance Code Cultuur. Het bestuur verbindt zich voor minimaal vier jaar aan de stichting. De bestuurders zijn onbezoldigd en brengen geen vergoeding of onkosten in rekening. Bitter Sweet Dance is een projectorganisatie en zowel het kernteam als de overige betrokken medewerkers, die ter uitvoering van de in de doelstelling van de genoemde activiteiten aan BSD worden verbonden, worden op basis van freelance honoraria uitbetaald.

Contact
Stichting Bitter Sweet Dance
Noord Hollandstraat 68
1018 AV Amsterdam
Marten Oosthoek 06 2042 9036 |

m.oosthoek(_AT_)xs4all.nl

 

 

 

 

Logon

AnkerBoven
X