ANBI 

Stichting Bitter Sweet Dance is statutair gevestigd in Amsterdam, inschreven bij KvK onder nummer 62494546 met RSIN/fiscaal nummer 854839756.

Bitter Sweet Dance stelt zich ten doel van het produceren, presenteren en promoten van eigentijdse dans.

Beleidsplan
Dansorganisatie Bitter Sweet Dance bestaat uit choreograaf Liat Waysbort, artistic associate Annette van Zwoll en zakelijk leider Marten Oosthoek. Per project wordt samengewerkt met onafhankelijke kunstenaars. BSD zoekt met de zeggingskracht van het lichaam de dialoog, onderzoekt structuren waarin we denken, werken en leven en toont alternatieve beelden voor datgene wat we als normaal beschouwen. Verontrustende onderwerpen in de maatschappij lopen als een onderstroom door de sterk fysieke, ongrijpbare grappige en licht absurde voorstellingen die tot in elke vezel van het lichaam doordringen. BSD ondermijnt clichés rond leeftijd, gender en lichamelijkheid, biedt al- ternatieve verhalen, rekt definities van schoonheid op en maakt al het menselijke tastbaar. ‘It grabs you by the senses’. Bitter Sweet Dance staat voor: dialoog, co-ownership, gedeelde verantwoordelijkheid en ruimte voor de individuele expertise. Deze waarden zijn zowel geïmplementeerd in het artistieke proces als in de organisatorische omgeving van BSD. 

Het kleine en ambitieuze team zet zich ten volle in om Bitter Sweet Dance te ontwikkelen tot een niet meer weg te denken
organisatie waarin duurzame samenwerking en professionaliteit hand in hand gaan met flexibiliteit, openheid en creatieve vrijheid.  Bitter Sweet Dance staat voor: dialoog, co-ownership, gedeelde verantwoordelijkheid en ruimte voor de individuele expertise. Deze waarden zijn zowel geïmplementeerd in het artistieke proces als in de organisatorische omgeving van BSD.

  • Bitter Sweet Dance gaat uit van de professionaliteit en expertise van alle betrokkenen. Deze expertise wordt niet uitsluitend ingezet in het eigen domein, maar ook in andere domeinen om zo gezamenlijk te bouwen aan de artistieke, organisatorische, zakelijke, productionele en marketingelementen.
  • De experts die momenteel expliciet aan BSD verbonden hebben, bezitten een grote mate van autonomie en vrijheid en zetten hun expertise ook in andere werkomgevingen in. In de overtuiging dat deze vrijheid de expertise alleen maar versterkt en het netwerk vergroot, ambieert BSD een werkmethode waarin betrokkenheid, duurzaamheid en flexibiliteit samenvloeien.
  • BSD functioneert als een circulair organisme, waarin kennis, kunde en informatie als in een draaikolk vanuit verschillende hoeken bekeken en op verschillende vlakken ingezet wordt en zo al bewegend groeit.

Bestuur
Beppie Blankers, voorzitter
Anne Marleen de Jong, bestuurder
Marjolein Vogels, bestuurder

Beloningsbeleid
Stichting Bitter Sweet Dance heeft gekozen voor het bestuursmodel. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken en draagt zorg voor de financiële controle van de stichting. BSD voldoet aan de Governance Code Cultuur. Het bestuur verbindt zich voor minimaal vier jaar aan de stichting. De bestuurders zijn onbezoldigd en brengen geen vergoeding of onkosten in rekening. Bitter Sweet Dance is een projectorganisatie en zowel het kernteam als de overige betrokken medewerkers, die ter uitvoering van de in de doelstelling van de genoemde activiteiten aan BSD worden verbonden, worden op basis van freelance honoraria uitbetaald.

Documenten
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2019

Contact
Stichting Bitter Sweet Dance
Noord Hollandstraat 68
1018 AV Amsterdam
Marten Oosthoek 06 2042 9036 |

m.oosthoek(_AT_)xs4all.nl

 

 

 

 

Logon

AnkerBoven
X